O COOPERATIVĂ DESCHISĂ

PENTRU OAMENI

Când lucrurile nu merg chiar așa cum trebuie, stă în puterea ta să le schimbi. Un simplu gând de la care am pornit s-a concretizat în prima cooperativă de energie verde și sustenabilă din România.
Încă de la început, ne-am dorit ca această cooperativă să fie accesibilă tuturor.

ÎNTRĂ ÎN COOPERATIVA DE ENERGIE
DEMOCRAȚIE PENTRU ENERGIE

Întrebari frecvente

Proiect participativ și inovativ, Cooperativa de Energie este o cooperativă înființată în România și care se bazează pe un model european de funcționare, fiind constituită în baza Regulamentului 14535/2003 privind statutul societății cooperative europene.
 
Cooperativa este un concept nou de business și de comunitate deschisă, cu scopul de a democratiza real piața de energie din România.
 
Fie că ești o persoană fizică sau juridică, poți deveni membru cooperator (“acționar”) printr-o contribuție la capitalul social al cooperativei, în valoare de minim 100 de lei.
 
Astfel, participi direct la dezvoltarea cooperativei, în baza principiului democratic “un membru, un vot”.

Oricine! Persoană fizică sau juridică din România poate deveni membru al Cooperativei de Energie.

Cu cât suntem mai mulți, cu atât mai ușor putem facilita tranziția energetică în România! 

E mult mai simplu decât crezi.
Va fi nevoie să completezi formularul de înscriere din dreapta și să achiziționezi minim 1 o parte socială, în valoare de minim 100 de lei. 
Poți achita partea socială și în contul RO74INGB0000999909629836 sau online, prin formularul alăturat.

Orice membru se poate retrage din Cooperativă oricând dorește și își va recupera suma de 100 de lei depusă la înscriere.

Diferențele între Cooperativa de Energie și un furnizor clasic:

Cooperativa va produce și furniza doar energie verde. Este viitorul acestei industrii, este singura cale în care putem fi siguri că, pe termen lung, producția și furnizarea de energie va avea un impact din ce în ce mai redus asupra mediului înconjurător.

Cooperativa de Energie va avea un alt tip de relație cu clienții săi (care devin “acționari” în cooperativă, adică membrii cooperatori), bazată pe transparență și pe informare corectă.

Independența energetică este obiectivul pe termen lung – fiecare membru va putea, la un moment dat, să își producă propria energie electrică, fie prin instalarea de panouri fotovoltaice, devenind prosumator, fie investind în capacități de producție alături de alți membrii cooperatori.

Desigur. O parte din ele sunt membre REScoop.eu, Federația Europeană a Cooperativelor de Energie Regenerabilă.

Cooperativa de Energie face parte din REScoop și lucrăm activ la dezvoltarea comunităților energetice din România, împreună cu REScoop.

Ca toți ceilalți furnizori de energie din România, în baza licenței de furnizare, Cooperativa de Energie va cumpăra energie verde de pe piața administrată de OPCOM – Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale dar și direct de la alți furnizori de energie din surse regenerabile: prosumatori, parcuri eoliene, parcuri fotovoltaice.

Cooperativa de Energie va furniza energie regenerabilă la un preț similar cu cel practicat de furnizorii clasici de energie. Spre deosebire de aceștia însă, toate prețurile și cheltuielile Cooperativei de Energie vor fi publice, transparente și raționale.

Contractele de furnizare încheiate cu clienții (membrii cooperatori) vor fi simple și nu vor conține clauze ascunse/abuzive.

Facturile vor fi simple și ușor de înțeles.

Ne propunem să începem furnizarea de energie verde în a doua jumătate a anului 2020. 

Din momentul în care vom începe furnizarea de energie din surse regenerabile, nu va mai fi nevoie decât să muți contractul de la actualul furnizor la Cooperativa de Energie.

Nu e nevoie de nici o intervenție asupra panoului electric sau a instalațiilor. Pentru alimentarea propriu-zisă cu energie, toți furnizorii folosesc infrastructura existentă.

În cazul unei defecțiuni/pene de curent electric, obligația intervenției și remedierea defecțiunii revine distribuitorului de energie, nu Cooperativei de Energie.

Pentru membrii cooperatori, Cooperativa de Energie își va lansa un program de investiții în domeniul energiei regenerabile, în special în cel al energiei solare. Astfel, cu bani investiți de către membrii, fie se vor putea genera noi capacități de producție, fie se vor cumpăra capacități existente. Toate costurile și randamentele obținute vor fi publice și transparente.

În plus, Cooperativa de Energie va lansa un sistem de Collective Buying | Group Buying care va facilita membrilor cooperatori cumpărarea la prețuri avantajoase de diverse produse atestate ca fiind green/sustenabile: panouri solare, mașini/trotinete electrice, etc.

Prosumatorii sunt persoane fizice sau juridice care dețin un echipament de producție energie din surse regenerabile, care pot vinde energia verde produsă.

Cooperativa de Energie va cumpăra energia produsă din surse regenerabile de la prosumatori, având în același timp și un contract de furnizare cu aceștia.

Foarte simplu, vinzi și cumperi energie din surse regenerabile de la același furnizor.

Actul Constitutiv

Cerere de înscriere

Pentru a deveni membru cooperator trebuie să completezi formularul de mai jos. În plus, trebuie să achiți minim 100 de lei în contul Cooperativei de Energie, suma reprezentând valoarea unei părți sociale. Îți recomandăm să citești cu atenție Actul Constitutiv al Cooperativei de Energie

Rămâi la curent cu numărul de membrii înscriși, iar în curând vei avea acces la cifrele privind producția și distribuția de energie verde.

membri cooperatori

0

Contracte semnate

În curând

Producție energie verde

În curând
© Copyright 2019 by Cooperativadeenergie.coop

Termeni și condiții

Prevederi legale

Folosirea/navigarea pe site-ul www.cooperativadeenergie.ro (denumit în continuare „Site”) de către utilizatori reprezintă acceptul termenilor și condițiilor de utilizare care guvernează relația dintre utilizator și Cooperativa de Energie (denumită în continuare „COOPE”).

COOPE a realizat acest Site ca sursă de informare, cu respectarea normelor legale în vigoare privind drepturile de autor, confidențialitatea și a regulilor cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.

Folosirea sau vizitarea Site-ului implică acceptarea de către utilizatori a termenilor și a condițiilor descrise în cele ce urmează.


Limitarea răspunderii

COOPE va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea Site-ului și va face toate diligențele pentru a corecta erorile și omisiunile cât mai repede posibil. Cu toate acestea, COOPE nu este ținut responsabil pentru apariția oricăror inadvertențe, erori sau omisiuni ale informațiilor furnizate. Utilizatorul acceptă în mod expres că COOPE nu va fi ținut responsabil pentru nici un fel de daune directe/indirecte, minore/majore sau incidentale, incluzând, dar fără a se limita însă la pierderi de profit, vad comercial sau alte bunuri incorporale, rezultate din: utilizarea informațiilor de pe Site sau orice alt aspect în legătură cu acest Site. Conținutul acestui Site are caracter informativ, nu reprezintă un mijloc de reclamă.

Utilizarea acestui Site și toate informațiile conținute, descărcate sau accesate de pe Site sunt puse la dispoziție fără garanții de orice fel și fără a se urmări un anumit scop sau încălcarea drepturilor unei a treia părți. COOPE nu va fi responsabilă pentru nici o problemă sau o disfuncționalitate a rețelelor sau a liniilor telefonice, sistemelor de internet online, serverelor, furnizorilor de acces pe internet, echipamentelor, calculatoarelor, programelor sau a oricărui alt element ce poate cauza stricăciuni computerelor personale ca rezultat al utilizării acestui Site.

COOPE își rezervă dreptul să modifice și să interzică accesul sau să oprească temporar sau permanent orice parte a acestui Site sau orice informație conținută în acesta, fără asumarea obligației de a notifica utilizatorii. Aceste schimbări vor intra în vigoare din momentul publicării lor pe acest Site.

Vizitatorii și utilizatorii acestui Site acceptă și sunt de acord să folosească informațiile pe propriul lor risc. COOPE nu va fi responsabilă pentru orice fel de daune-interese directe, indirecte, cauzate de utilizarea acestui Site.
Informațiile cuprinse în acest Site: (i) au doar un caracter general și nu sunt destinate să abordeze circumstanțe specifice ale nici unei persoane sau entități; (ii) nu sunt exhaustive, exacte sau actualizate; (iii) uneori fac trimitere la site-uri externe, asupra cărora COOPE nu exercită nici un control și pentru care nu își asumă nici o responsabilitate.

COOPE nu garantează și nu va garanta faptul că un document disponibil on-line reproduce exact un text adoptat în mod oficial.

Politica de confidențialitate

Prelucrarea datelor cu caracter personal

COOPE respectă dreptul la viață privată al persoanelor care vizitează Site-ul și care ne contactează pe cale electronică. Atunci când interacționați cu noi, există posibilitatea să ne furnizați informații care să ne ajute să vă identificăm (spre exemplu, nume, e-mail, număr de telefon). De asemenea, anumite informații care ne ajută să vă identificăm sunt necesare pentru executarea contractelor de furnizare energie electrică sau a altor contracte pe care le putem încheia cu dumneavoastră, dar și în vederea transmiterii noutăților și anunțurilor de participare la conferințe și alte evenimente, sub forma unor newslettere. În plus, COOPE colectează unele informații referitoare la colaboratorii și angajații săi, conform legii. Aceste informații sunt cunoscute sub denumirea de „date cu caracter personal”. Prezenta Politică de confidențialitate respectă dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „GDPR”).

Temeiurile juridice ale prelucrării

Prelucrarea bazată pe consimțământ [art. 6 alin. (1) lit. (a) din GDPR]
În activitatea COOPE, prelucrările de date având ca temei consimțământul persoanelor vizate pot fi diverse, în funcție de activitățile concrete desfășurate și scopurile urmărite. De exemplu, prelucrarea datelor clienților (ale membrilor cooperatori), în scop de promovare (transmiterea de alerte legale/newslettere prin e-mail) se realizează pe baza consimțământului liber, specific, informat și lipsit de ambiguitate, obținut în mod legal de la clienți.
Datele cu caracter personal ale minorilor
COOPE nu solicită și nu colectează în mod intenționat date personale de la minori. În situația în care COOPE descoperă că a colectat în mod accidental date personale de la un minor, va elimina acele date în cel mai scurt timp posibil. Totuși, COOPE va putea colecta date cu caracter personal de la minori atunci când există consimţământul expres acordat în acest sens de către părinți sau reprezentanții legali.
Newslettere și email-uri
În cazul în care ne furnizați adresa dumneavoastră de e-mail (fie pentru că solicitați primirea comunicărilor și noutăților noastre, prin abonarea voluntară la newsletter, fie pentru că sunteți clientul societății noastre, sunteți în baza noastră de date ca urmare a unor corespondențe anterioare, adresa dvs. de e-mail a fost selectată dintr-o bază de date la care ați subscris ori adresa dvs. se regăsește pe site-urile publice), datele de contact pe care le oferiți vor putea fi utilizate pentru a vă trimite newsletter-uri. Putem folosi, de asemenea, adresa dumneavoastră de e-mail pentru a vă trimite comunicări referitoare la conferințele și evenimentele pe care le organizăm (de exemplu, e-mail de confirmare atunci când vă înscrieți pentru sau vă dezabonați de la o înregistrare sau activitate specifică), precum și anumite servicii legate de anunțuri (de exemplu, anunțuri despre update-uri la Politica noastră de confidențialitate, întreruperi sau schimbări la serviciile noastre on-line sau politicile de suport tehnic sau alte modificări conexe).

Drepturile persoanelor vizate

În conformitate cu dispozițiile GDPR, beneficiați de următoarele drepturi:
A. Dreptul de acces, adică de a obține din partea COOPE o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații: • scopurile prelucrării; • categoriile de date cu caracter personal vizate; • destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate; • acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; • existența dreptului de a solicita COOPE rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării; • existența dreptului de a depune o plângere în fața Autorității de supraveghere; • în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate direct de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora. B. Dreptul la rectificare, adică dreptul de a obține de la COOPE, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc; C. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), adică dreptul de a obține din partea COOPE ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, respectiv obligația COOPE de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate, în cazul în care există unul dintre următoarele motive: • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; • dumneavoastră vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. a) sau cu art. 9 alin. (2) lit. a) din GDPR, și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; • dumneavoastră vă opuneți prelucrării în temeiul art. 21 alin. (1) din GDPR și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau dumneavoastră vă opuneți prelucrării în temeiul art. 21 alin. (2); • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine COOPE în temeiul dreptului UE, sau al dreptului intern sub incidența căruia se află societatea. D. Dreptul la restricționarea prelucrării, atunci când: • dumneavoastră contestați exactitatea datelor, pentru perioada în care COOPE verifică exactitatea datelor; • prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; • COOPE nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; • dumneavoastră v-ați opus prelucrării în conformitate cu art. 21 alin. (1) GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate. E. Dreptul la portabilitatea datelor, adică dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat COOPE într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea COOPE, în cazul în care: prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) sau al art. 9 alin. (2) lit. a) GDPR sau pe un contract în temeiul art. 6 alin. (1) lit. b) GDPR și prelucrarea este efectuată prin mijloace automate; F. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice în privința dumneavoastră sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Pentru exercitarea efectivă a acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la adresa de e-mail sca@stoica-asociatii.ro, sau la sediul COOPE: Str. Dr. Staicovici nr. 28, subsol, ap. 1A, biroul nr. 1, sector 5, București, Romania. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. Pe Site, utilizatorul este responsabil pentru toate activitățile care survin ca urmare a furnizării voluntare a numelui, e-mailului și numărului de telefon al acestuia. COOPE nu poate fi considerată responsabilă pentru erorile survenite din cauza neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea numelui, e-mailului și numărului de telefon al acestuia. Datele personale ale utilizatorului vor putea fi folosite de către COOPE și colaboratorii săi numai în scopul declarat al acestui Site. Datele personale vor putea fi însă transmise autorităților îndrituite să verifice tranzacțiile comerciale sau altor autorități în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu reglementările în vigoare.
Tehnologiile utilizate
Site-ul nu utilizează tehnologii și module de tip „cookie”, fișiere server log (nu monitorizează adresele IP sau activitatea de pe serverele dumneavoastră) și nu plasează automat informații pe calculatorul dumneavoastră (nu plasează Pixel Tags – „taguri pixel”, „GIF-uri transparente” sau alte asemenea tehnologii).
Transferul datelor cu caracter personal
COOPE nu va divulga niciodată datele dumneavoastră cu caracter personal unei societăți comerciale sau organizații terțe care intenționează să le folosească în scopuri de marketing direct, cu excepția situației în care v-ați oferit consimțământul expres și prealabil în acest sens. Din rațiuni strict tehnice, datele dumneavoastră ar putea fi dezvăluite unor colaboratori externi care își desfășoară activitatea în domeniul IT&C (spre exemplu, unui furnizor de soluții software pentru găzduirea Site-ului, ori în vederea transmiterii de newsletter-uri din partea COOPE). În aceste cazuri ne vom asigura că partenerii menționați respectă securitatea și confidențialitatea informațiilor dumneavoastră. Am putea dezvălui informațiile dumneavoastră personale, în cazul în care ne este solicitat acest lucru prin lege, sau în cazul în care, în opinia noastră, fundamentată pe buna-credință, o astfel de acţiune este în mod rezonabil necesară pentru a ne conforma procedurilor legale, pentru a răspunde oricăror solicitări și pretenții, sau pentru a proteja siguranța sau drepturile COOPE, ale clienților săi, ori ale publicului în general. COOPE nu transferă datele cu caracter personal ale persoanelor vizate în afara Spațiului Economic European.
Securitatea datelor
COOPE ia toate măsurile organizatorice și tehnice necesare pentru a proteja confidențialitatea și securitatea informațiilor dumneavoastră personale colectate de pe Site, dar și din alte surse, inclusiv în cazul categoriilor speciale de date cu caracter personal și informațiilor personale colectate de la minori. Aceste eforturi includ, dar nu sunt neapărat limitate la: • stocarea informațiilor dumneavoastră personale în medii de operare sigure, criptate, care nu sunt disponibile pentru public și care sunt accesibile numai angajaților sau contractorilor autorizați COOPE; • utilizarea tehnologiilor de tip cloud „Microsoft OneDrive”, furnizate de o companie de renume, care îndeplinește în totalitate cerințele de conformitate și securitate reclamate de GDPR; • verificarea identității utilizatorilor Site-ului înregistrați înainte de a putea accesa informațiile lor personale.
Cum ne puteți contacta?
Dacă aveți orice întrebări, reclamații, sau comentarii cu privire la această politică de confidențialitate sau la practicile noastre de colectare a informațiilor, vă rugăm să ne contactați la adrian@cooperativadeenergie.ro. sau la sediul Cooperativa de Energie: Str. Dr. Staicovici nr. 28, subsol, ap. 1A, biroul nr. 1, sector 5, București, Romania.
Drepturi de autor
© Copyright 2019 Cooperativa de Energie. Toate drepturile rezervate. Conținutul Site-ului este protejat de legile dreptului de autor. Toate materialele (incluzând, fără limitări, toate articolele, textele, pozele, logo-urile și design-ul) conținute în acest Site sunt protejate de legile dreptului de autor și nu pot fi reproduse, distribuite, transmise sau publicate fără acordul expres scris al COOPE. Site-ul este proprietatea COOPE. Utilizatorii se obligă să nu copieze texte, porțiuni de texte sau grafică pentru folosirea acestora în scopuri comerciale. Este strict interzisă utilizarea acestui Site în scopul distrugerii, întreruperii sau alterării lui, a conținutului sau securității acestuia, sau pentru a discredita/hărțui membrii COOPE, clienții săi și/sau serviciile oferite.
Înregistrarea la newsletter și alerte prin e-mail
Dacă utilizatorul alege să se înregistreze în scopul de a primi notificări prin alerte legale/e-mail/newsletter, COOPE va folosi datele personale pentru a livra serviciul solicitat. Dacă utilizatorul dorește să anuleze înregistrarea la alerte legale/e-mail/newsletter, COOPE îl va elimina din lista de emailuri împreună cu toate datele personale. Pentru orice întrebări sau cereri de folosire a materialelor de pe acest Site, vă rugăm să ne contactați la cooperator@cooperativadeenergie.ro.