fbpx
Factura de energie

#GhidulDeEnergie — Ce înseamnă factura de energie electrică?

Facturile de energie electrică pot părea complicate la început. Însă, cu puțină răbdare și după o scurtă căutare pe internet, poți afla ce plătești:

🔴 𝗘𝗻𝗲𝗿𝗴𝗶𝗮 𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗮̆: consumată efectiv de către client / estimată de către distribuitorul de energie.

În plus, există mai multe tarife care nu sunt incluse în prețul energiei active:
✅Tariful de extracție din rețea: colectați prin Transelectrica, operatorul sistemului de transport al energiei electrice din România; actualizat de ANRE.
✅ Tariful de injecție în rețea: colectați prin Transelectrica; actualizat de ANRE.
✅Tariful de distribuție: tariful pentru distribuția de înaltă, medie și joasă tensiune. Aceste tarife au variații mici de la o regiune la alta, fiind stabilite de distribuitorul regional (de ex., Retele Electrice în Muntenia etc.).
✅ Tariful serviciului de sistem: transmis către Transelectrica; valoarea este stabilită de ANRE.

📈 𝗙𝗮𝗰𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗶𝗺𝗮𝗿𝗲 cuprinde energia calculată pe baza istoricului de consum.
𝗙𝗮𝗰𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗲 𝗿𝗲𝗴𝘂𝗹𝗮𝗿𝗶𝘇𝗮𝗿𝗲 cuprinde diferența între consumurile estimate și consumul real, înregistrat de contor.

🔴 𝗖𝗲𝗿𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗲 𝘃𝗲𝗿𝘇𝗶: emise de către Transelectrica pentru producătorii de energie regenerabilă; vândute & cumpărate pe piața Certificatelor verzi din cadrul OPCOM. Toți furnizorii de energie electrică au obligația să le cumpere.

‼️ Atenție ‼️ Certificatele verzi nu înseamnă că energia este din surse regenerabile. Acestea sunt doar un sprijin oferit producătorilor de energie regenerabilă.

🔴 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁̦𝗶𝗮 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 𝗰𝗼-𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗶̂𝗻𝗮𝗹𝘁𝗮̆ 𝗲𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁̦𝗮̆: plătită lunar pentru promovarea și dezvoltarea producerii de energie în sistem de co-generare (energie electrică & termică), având scopul de a crește eficiența energetică și îmbunătățirea securității alimentării cu energie a pieței.

🔴 𝗔𝗰𝗰𝗶𝘇𝗮, 𝗧𝗩𝗔-ul

🔴 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗶𝗶 𝗰𝗼𝗻𝗲𝘅𝗲 — asigurări, servicii de mentenanță, etc. – care pot fi negociate.

💱 Prețul energiei active și întinderea serviciilor conexe sunt singurele componente negociabile din factura de energie.
Restul componentelor (certificate verzi, contribuția pentru co-generare, etc.) sunt încasate de furnizor și sunt transmise mai departe, în baza legilor existente.

Factura de energie electrică emisă de furnizorul Cooperativadeenergie Furnizare S.R.L. clienților casnici are următoarele elemente componente:

 1. Pe prima pagină:
 • În colțul din stanga sus găsiți date despre furnizor: denumire, numărul de la Registrul Comerțului, codul fiscal, adresa sediului, telefon, fax, email, pagina web, contul bancar și banca la care e deschis contul.

 • În colțul din dreapta sus găsiți datele despre factură: seria și numărul facturii, data de emitere și data scadentă.

 • Sub datele despre factură se găsesc datele despre consumator: numele și prenumele, adresa de domiciliu, contul bancar, banca, adresa de corespondență.

 • Mai jos găsiți datele despre cota de TVA aplicată, perioada de facturare, tipul facturii, denumirea locului de consum, adresa locului de consum, cod client, cod POD loc de consum, număr și data contractului de furnizare.

 • În contiuare, pe prima pagină mai găsim datele despre denumirea produsului sau a serviciilor, unitățile de măsură, cantitățile, prețul unitar, valoarea, și valoarea TVA:
 • 1 Preț de bază energie electrică fără Tg – reprezintă informații despre cantitatea și prețul Energiei Active Consumate în perioada facturată.

      Liniile 2-9 sunt tarife reglementate prin lege, colectate de către furnizor și plătite mai departe către operatori / stat:

 • 2, 3, 4 Tarif extragere din rețeaTarif serviciu sistemTarif mediu introducere în rețea – reprezintă contravaloarea transportului și serviciilor de sistem facturate de TranselectricaAceste tarife se înmulțesc cu cantitatea energiei active consumate de la punctul 1.
 • 5, 6, 7 Tarif distribuție IT, Tarif distribuție  MT, Tarif distribuție JT – reprezintă tarifele de transport pentru energia consumată, stabilite și facturate de Operatorul de Distribuție responsabil de zona geografică a locului de consum. Aceste tarife se înmulțesc cu cantitatea energiei active consumate de la punctul 1.
 • Tarif cogenerare conform legii 123/2012, art. 75, litera (i) – reprezintă contravaloarea cogenerării stabilite și facturate de TranselectricaAcest tarif se înmulțește cu cantitatea energiei active consumate de la punctul 1.
 • Acciza conform Codului Fiscal, articolul 358, aliniatul (2) – reprezintă tariful facturat de ANAF, conform reglementărilor fiscale aflate în vigoare.  Tariful în factură depinde de tipul accizei: acciza cu scop comercial sau necomercial. Se înmulțește cu cantitatea energiei active consumate de la punctul 1.
 • 10, 11 – rânduri dedicate calculului ajustărilor componentelor pentru plafonarea prețurilor la energia activă consumată, conform OUG 27/2022 cu toate actualizările aferente.
 • 12 Energie produsă și livrată în rețea – reprezintă informații despre cantitatea și prețul Energiei Active Livrate în rețea în perioada facturată. Cantitatea energiei produse ce apare la acest punct poate fi mai mică sau cel mult egală cu cantitatea de energie activă consumată, de la punctul 1. Diferența de cantitate pentru energia produsă în perioada de referință este facturată ca excedent într-o factură separată, emisă simultan. 

 • În partea stângă jos, după tabelul descris la punctele anterioare, găsiți temeiul legal ce stă la baza întocmirii facturii și ordinele ANRE prin care sunt reglementate tarifele folosite în factură, datele despre acciza folosită, dată scadență și alte precizări cu privire la energia electrică facturată.

  • După sumarul facturii curente se afișează date cu privire la sumele de plata defalcate pe categorii: total fără TVA, accize, TVA, total factură curentă, situația soldului la data emiterii facturii. Suma finală de plată se obține prin însumarea valorilor “Total factură curentă” de pe toate facturile emise simultan.

       

 1. Pe pagina a doua a facturii găsiți informații cu privire la Schema de plafonare a prețului la energie electrică, conform Legii nr. 206/2023, în perioada 14.07.2023 – 31.03.2025.

        3. Următoarea secțiune din factură reprezintă procesul verbal de consum aferent perioadei de facturare în care găsiți date despre locul de consum, perioada de facturare, indexul inițial și indexul final, tipul indexului – măsurat, estimat sau autocitit, cantitățile de energie activă și energie reactivă facturate.

       4. Ultima secțiune din factură reprezintă procesul verbal de producție aferent perioadei de facturare, în care găsiți date despre locul de consum și producție, perioada de facturare, indexul inițial și indexul final, cantitatea de energie activă produsă și compensată financiar.

 

ro_RORomanian

Politica de confidențialitate

Prelucrarea datelor cu caracter personal

COOPE respectă dreptul la viață privată al persoanelor care vizitează Site-ul și care ne contactează pe cale electronică. Atunci când interacționați cu noi, există posibilitatea să ne furnizați informații care să ne ajute să vă identificăm (spre exemplu, nume, e-mail, număr de telefon). De asemenea, anumite informații care ne ajută să vă identificăm sunt necesare pentru executarea contractelor de furnizare energie electrică sau a altor contracte pe care le putem încheia cu dumneavoastră, dar și în vederea transmiterii noutăților și anunțurilor de participare la conferințe și alte evenimente, sub forma unor newslettere. În plus, COOPE colectează unele informații referitoare la colaboratorii și angajații săi, conform legii. Aceste informații sunt cunoscute sub denumirea de „date cu caracter personal”. Prezenta Politică de confidențialitate respectă dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „GDPR”).

Temeiurile juridice ale prelucrării

 
Prelucrarea bazată pe consimțământ [art. 6 alin. (1) lit. (a) din GDPR]

În activitatea COOPE, prelucrările de date având ca temei consimțământul persoanelor vizate pot fi diverse, în funcție de activitățile concrete desfășurate și scopurile urmărite. De exemplu, prelucrarea datelor clienților (ale membrilor cooperatori), în scop de promovare (transmiterea de alerte legale/newslettere prin e-mail) se realizează pe baza consimțământului liber, specific, informat și lipsit de ambiguitate, obținut în mod legal de la clienți.

Datele cu caracter personal ale minorilor

COOPE nu solicită și nu colectează în mod intenționat date personale de la minori. În situația în care COOPE descoperă că a colectat în mod accidental date personale de la un minor, va elimina acele date în cel mai scurt timp posibil. Totuși, COOPE va putea colecta date cu caracter personal de la minori atunci când există consimţământul expres acordat în acest sens de către părinți sau reprezentanții legali.

Newslettere și email-uri

În cazul în care ne furnizați adresa dumneavoastră de e-mail (fie pentru că solicitați primirea comunicărilor și noutăților noastre, prin abonarea voluntară la newsletter, fie pentru că sunteți clientul societății noastre, sunteți în baza noastră de date ca urmare a unor corespondențe anterioare, adresa dvs. de e-mail a fost selectată dintr-o bază de date la care ați subscris ori adresa dvs. se regăsește pe site-urile publice), datele de contact pe care le oferiți vor putea fi utilizate pentru a vă trimite newsletter-uri.

Putem folosi, de asemenea, adresa dumneavoastră de e-mail pentru a vă trimite comunicări referitoare la conferințele și evenimentele pe care le organizăm (de exemplu, e-mail de confirmare atunci când vă înscrieți pentru sau vă dezabonați de la o înregistrare sau activitate specifică), precum și anumite servicii legate de anunțuri (de exemplu, anunțuri despre update-uri la Politica noastră de confidențialitate, întreruperi sau schimbări la serviciile noastre on-line sau politicile de suport tehnic sau alte modificări conexe).

Drepturile persoanelor vizate

În conformitate cu dispozițiile GDPR, beneficiați de următoarele drepturi:

A. Dreptul de acces, adică de a obține din partea COOPE o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații:
scopurile prelucrării;
categoriile de date cu caracter personal vizate;
destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate;
• acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
• existența dreptului de a solicita COOPE rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;
• existența dreptului de a depune o plângere în fața Autorității de supraveghere;
• în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate direct de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora.

B. Dreptul la rectificare, adică dreptul de a obține de la COOPE, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc;

C. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), adică dreptul de a obține din partea COOPE ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, respectiv obligația COOPE de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate, în cazul în care există unul dintre următoarele motive:
• datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
• dumneavoastră vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. a) sau cu art. 9 alin. (2) lit. a) din GDPR, și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
• dumneavoastră vă opuneți prelucrării în temeiul art. 21 alin. (1) din GDPR și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau dumneavoastră vă opuneți prelucrării în temeiul art. 21 alin. (2);
• datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
• datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine COOPE în temeiul dreptului UE, sau al dreptului intern sub incidența căruia se află societatea.

D. Dreptul la restricționarea prelucrării, atunci când:
• dumneavoastră contestați exactitatea datelor, pentru perioada în care COOPE verifică exactitatea datelor;
• prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
• COOPE nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
• dumneavoastră v-ați opus prelucrării în conformitate cu art. 21 alin. (1) GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

E. Dreptul la portabilitatea datelor, adică dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat COOPE într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea COOPE, în cazul în care: prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) sau al art. 9 alin. (2) lit. a) GDPR sau pe un contract în temeiul art. 6 alin. (1) lit. b) GDPR și prelucrarea este efectuată prin mijloace automate;

F. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice în privința dumneavoastră sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
Pentru exercitarea efectivă a acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la adresa de e-mail sca@stoica-asociatii.ro, sau la sediul COOPE: Str. Dr. Staicovici nr. 28, subsol, ap. 1A, biroul nr. 1, sector 5, București, Romania.
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Pe Site, utilizatorul este responsabil pentru toate activitățile care survin ca urmare a furnizării voluntare a numelui, e-mailului și numărului de telefon al acestuia. COOPE nu poate fi considerată responsabilă pentru erorile survenite din cauza neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea numelui, e-mailului și numărului de telefon al acestuia. Datele personale ale utilizatorului vor putea fi folosite de către COOPE și colaboratorii săi numai în scopul declarat al acestui Site. Datele personale vor putea fi însă transmise autorităților îndrituite să verifice tranzacțiile comerciale sau altor autorități în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu reglementările în vigoare.

Tehnologiile utilizate

Site-ul nu utilizează tehnologii și module de tip „cookie”, fișiere server log (nu monitorizează adresele IP sau activitatea de pe serverele dumneavoastră) și nu plasează automat informații pe calculatorul dumneavoastră (nu plasează Pixel Tags – „taguri pixel”, „GIF-uri transparente” sau alte asemenea tehnologii).

Transferul datelor cu caracter personal

COOPE nu va divulga niciodată datele dumneavoastră cu caracter personal unei societăți comerciale sau organizații terțe care intenționează să le folosească în scopuri de marketing direct, cu excepția situației în care v-ați oferit consimțământul expres și prealabil în acest sens.

Din rațiuni strict tehnice, datele dumneavoastră ar putea fi dezvăluite unor colaboratori externi care își desfășoară activitatea în domeniul IT&C (spre exemplu, unui furnizor de soluții software pentru găzduirea Site-ului, ori în vederea transmiterii de newsletter-uri din partea COOPE). În aceste cazuri ne vom asigura că partenerii menționați respectă securitatea și confidențialitatea informațiilor dumneavoastră.

Am putea dezvălui informațiile dumneavoastră personale, în cazul în care ne este solicitat acest lucru prin lege, sau în cazul în care, în opinia noastră, fundamentată pe buna-credință, o astfel de acţiune este în mod rezonabil necesară pentru a ne conforma procedurilor legale, pentru a răspunde oricăror solicitări și pretenții, sau pentru a proteja siguranța sau drepturile COOPE, ale clienților săi, ori ale publicului în general.

COOPE nu transferă datele cu caracter personal ale persoanelor vizate în afara Spațiului Economic European.

Securitatea datelor

COOPE ia toate măsurile organizatorice și tehnice necesare pentru a proteja confidențialitatea și securitatea informațiilor dumneavoastră personale colectate de pe Site, dar și din alte surse, inclusiv în cazul categoriilor speciale de date cu caracter personal și informațiilor personale colectate de la minori. Aceste eforturi includ, dar nu sunt neapărat limitate la:

• stocarea informațiilor dumneavoastră personale în medii de operare sigure, criptate, care nu sunt disponibile pentru public și care sunt accesibile numai angajaților sau contractorilor autorizați COOPE;
• utilizarea tehnologiilor de tip cloud „Microsoft OneDrive”, furnizate de o companie de renume, care îndeplinește în totalitate cerințele de conformitate și securitate reclamate de GDPR;
• verificarea identității utilizatorilor Site-ului înregistrați înainte de a putea accesa informațiile lor personale.

Cum ne puteți contacta?

Dacă aveți orice întrebări, reclamații, sau comentarii cu privire la această politică de confidențialitate sau la practicile noastre de colectare a informațiilor, vă rugăm să ne contactați la verde@cooperativadeenergie.ro sau la sediul Cooperativa de Energie: Str. Dr. Staicovici nr. 28, subsol, ap. 1A, biroul nr. 1, sector 5, București, Romania.

Drepturi de autor

© Copyright 2019 Cooperativa de Energie. Toate drepturile rezervate.

Conținutul Site-ului este protejat de legile dreptului de autor. Toate materialele (incluzând, fără limitări, toate articolele, textele, pozele, logo-urile și design-ul) conținute în acest Site sunt protejate de legile dreptului de autor și nu pot fi reproduse, distribuite, transmise sau publicate fără acordul expres scris al COOPE. Site-ul este proprietatea COOPE. Utilizatorii se obligă să nu copieze texte, porțiuni de texte sau grafică pentru folosirea acestora în scopuri comerciale.

Este strict interzisă utilizarea acestui Site în scopul distrugerii, întreruperii sau alterării lui, a conținutului sau securității acestuia, sau pentru a discredita/hărțui membrii COOPE, clienții săi și/sau serviciile oferite.

Înregistrarea la newsletter și alerte prin e-mail

Dacă utilizatorul alege să se înregistreze în scopul de a primi notificări prin alerte legale/e-mail/newsletter, COOPE va folosi datele personale pentru a livra serviciul solicitat. Dacă utilizatorul dorește să anuleze înregistrarea la alerte legale/e-mail/newsletter, COOPE îl va elimina din lista de emailuri împreună cu toate datele personale. Pentru orice întrebări sau cereri de folosire a materialelor de pe acest Site, vă rugăm să ne contactați la verde@cooperativadeenergie.ro.