Documente legale

Este foarte important să fii informat. De aceea, pe această pagină vei regăsi toate documentele legate de furnizarea de energie electrică. 

Cooperativa furnizează energie verde prin intermediul Cooperativadeenergie Furnizare SRL (fosta Energiataverde.ro Furnizare) SRL, achiziționată prin implicarea membrilor cooperatori. Înainte, firma avea denumirea Apuron Energy SRL, cu experiență solidă în furnizarea de energie regenerabilă.

Aprobarea Procedurii – cadru privind obligaţia furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale de soluţionare a plângerilor clienţilor finali – Ordinul 16/18.03.2015

Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru soluţionarea disputelor pe piaţa angro şi cu amănuntul apărute între participanţii la piaţa de energie electrică şi gaze naturale – Ordinul 61/02.08.2013

Regulamentului de etichetare a energiei electrice – Ordinul 61/12.10.2016

Procedura privind corecţia datelor de măsurare în raport cu punctul de delimitare – Ordinul 75/29.04.2015

Modificarea şi completarea Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014 – Ordinul 76/02.11.2016

Codului de măsurare a energiei electrice – Ordinul 103/01.07.2015

Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă – Ordinul 116/01.12.2013

Contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare al acesteia – Ordinul 123/20.12.2017

Procedura privind acordarea despăgubirilor clienţilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de reţea – Ordinul 177/16.12.2015

Procedura de facturare a certificatelor verzi – Ordinul 187/07.11.2018

Informarea clienţilor finali prin intermediul aplicaţiei informatice “Comparator al ofertelor-tip de furnizare a energiei electrice” – Ordinul 189-07.11.2018

Procedurii privind stabilirea consumului de energie electrică în sistem pauşal – Ordinul 190/28.10.2020

Norme tehnice privind cerinţele tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru grupurile generatoare sincrone – Ordinul 72/02.08.2017

Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie – Ordinul 128/11.12.2008

Stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie – Lege 220/27.10.2008

Privind comerţul electronic – Lege 365/07.06.2002

Prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice – Lege 506/17.11.2004

Protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) (Text cu relevanţă pentru SEE) – Regulament 679/27.04.2016

Stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi aferentă anului 2021 – Ordinul 237/18.12.2020

Contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare al acesteia – Ordinul 239/18.12.2020

Stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative Publicat in MOF nr. 224 – 31/03/2017 – O.U.G. 24.03.2017

Stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 – O.U.G. – 118 – 04.10.2021

Aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 – Legea – 259 – 29.11.2021