fbpx

#GhidulDeEnergie — Care este legătura între combustibilii fosili și încălzirea globală – partea II?💬

Pe lângă producerea din surse regenerabile, energia electrică a fost și este în continuare produsă de multe centrale termoelectrice și de termoficare. Simplificând, asta înseamnă că, în cazul acestor centrale, energia termică, rezultată din arderea de combustibili fosili — cărbune, păcură, gaz natural -, pune în mișcare turbine de mari dimensiuni și generatoare electrice. Așa apare energia pe care o consumam la priză acasă sau la serviciu! Energie generată de combustibili fosili, care nu sunt deloc prietenoși cu sănătatea noastră și nici cu planeta! ☢

💬 𝗗𝗲 𝗰𝗲 𝘀𝘂𝗻𝘁 𝗮𝘀𝘁𝗳𝗲𝗹 𝗱𝗲 𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗹𝗲 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗰𝘂𝗹𝗼𝗮𝘀𝗲 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 𝗼𝗮𝗺𝗲𝗻𝗶 𝘀̦𝗶 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 𝗺𝗲𝗱𝗶𝘂?

✅ Arderea combustibililor fosili eliberează în atmosferă cantități mari de dioxid de carbon și oxid de azot, iar cărbunele are cele mai mari emisii/unitate de energie dintre toate tipurile de combustibili

✅ Arderea cărbunelui, format în mare parte din carbon, generează un mix de substanțe toxice, iar inhalarea acestora generează un risc mai ales pentru sănătatea oamenilor. De asemenea, particulele fine, PM10 & PM2.5, sunt absorbite în plămâni și cresc considerabil riscul afecțiunilor pulmonare >> https://bit.ly/2ISg1sw

✅ Efectul nociv al termocentralelor se face simțit mai ales regional (de ex., județele Gorj și Mehedinți). Conform unui studiu, 21 din cele 31 de termocentrale pe cărbune ale României funcționau ilegal, depășind limitele de poluare impuse și reprezentând un pericol pentru sănătatea celor din apropiere >> https://bit.ly/39aXhiq

✅ Un alt pericol îl reprezintă metanul eliberat în timpul mineritului. Un gaz cu efect de seră care este de 87 de ori mai puternic decât dioxidul de carbon când vine vorba de încălzirea atmosferei.

💬𝗗𝗲 𝗰𝗲 𝗻𝘂 𝗿𝗲𝘁𝗲𝗵𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝘇𝗮̆𝗺 𝘁𝗼𝗮𝘁𝗲 𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗹𝗲𝗹𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗲𝗻𝘁̦𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 𝗮 𝗿𝗲𝗱𝘂𝗰𝗲 𝗲𝗺𝗶𝘀𝗶𝗶𝗹𝗲?

Este scump și ineficient. Există tehnologii care permit reducerea emisiilor la coș, însă acestea sunt scumpe și complex de realizat. Asta fără să mai luăm în calcul că deja centralele pe cărbune, cel puțin din România, sunt subvenționate și menținute artificial în viață prin fonduri guvernamentale.O altă potențială soluție ar fi tehnologiile de stocare a carbonului (Carbon Capture and Storage) care este și ea o tehnologie scumpă și încă în dezvoltare. Despre ea vom discuta în ediția de săptămâna viitoare a #GhiduluiDeEnergie

💬 𝗗𝗮𝗿 𝗴𝗮𝘇𝘂𝗹? 𝗔𝗺 𝗮𝘂𝘇𝗶𝘁 𝗰𝗮̆ 𝗴𝗮𝘇𝘂𝗹 𝗮𝗿𝗲 𝗺𝗮𝗶 𝗽𝘂𝘁̦𝗶𝗻𝗲 𝗲𝗺𝗶𝘀𝗶𝗶, 𝗱𝗲 𝗰𝗲 𝗻𝘂 𝘁𝗿𝗲𝗰𝗲𝗺 𝘁𝗼𝗮𝘁𝗲 𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗹𝗲𝗹𝗲 𝗽𝗲 𝗴𝗮𝘇?

Gazul ar trebui privit strict ca un “combustibil de tranziție”. Da, avem nevoie de gaz pe termen mediu pentru a face tranziția către energie regenerabilă și pentru a putea susține consumul fiecăruia de energie, încetinind în același timp încălzirea globală.Dar a privi gazul ca pe combustibilul salvator este, credem, o greșeală. Asta în condițiile în care gazul, alături de cărbune, începe să joace un rol din ce în ce mai mic în producția de energie electrică >> https://bit.ly/3fpvYSE

Image for post

💬 𝗡𝘂 𝗺𝗮𝗶 𝗲𝘅𝗽𝗹𝗼𝗮𝘁𝗮̆𝗺 𝗰𝗼𝗺𝗯𝘂𝘀𝘁𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝗶 𝗳𝗼𝘀𝗶𝗹𝗶, 𝗱𝗮𝗿 𝗰𝗲 𝘀𝗲 𝘃𝗮 𝗶̂𝗻𝘁𝗮̂𝗺𝗽𝗹𝗮 𝗰𝘂 𝗼𝗮𝗺𝗲𝗻𝗶𝗶? 𝗖𝗲 𝗶̂𝗻𝘀𝗲𝗮𝗺𝗻𝗮̆ 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘇𝗶𝘁̦𝗶𝗮 𝗷𝘂𝘀𝘁𝗮̆?

O problemă reală a tranziției energetice spre o economie cât mai decarbonizată este componenta socială. Există mulți oameni care lucrează în minerit sau în termocentrale, iar închiderea bruscă a acestora va genera probleme sociale foarte grave. De aceea, tranziția energetică și finanțările care vor veni trebuie utilizate, cu prioritate, pentru a realiza o tranziție corectă și eficientă economic pentru cei care sunt cei mai afectați de noile politici de mediu.

În ediția următoare a #GhidDeEnergie, vom discuta despre economia cărbunelui și a carbonului și cum arată care sunt costurile reale ale energiei electrice pe care noi o consumăm.

Politica de confidențialitate

Prelucrarea datelor cu caracter personal

COOPE respectă dreptul la viață privată al persoanelor care vizitează Site-ul și care ne contactează pe cale electronică. Atunci când interacționați cu noi, există posibilitatea să ne furnizați informații care să ne ajute să vă identificăm (spre exemplu, nume, e-mail, număr de telefon). De asemenea, anumite informații care ne ajută să vă identificăm sunt necesare pentru executarea contractelor de furnizare energie electrică sau a altor contracte pe care le putem încheia cu dumneavoastră, dar și în vederea transmiterii noutăților și anunțurilor de participare la conferințe și alte evenimente, sub forma unor newslettere. În plus, COOPE colectează unele informații referitoare la colaboratorii și angajații săi, conform legii. Aceste informații sunt cunoscute sub denumirea de „date cu caracter personal”. Prezenta Politică de confidențialitate respectă dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „GDPR”).

Temeiurile juridice ale prelucrării

 
Prelucrarea bazată pe consimțământ [art. 6 alin. (1) lit. (a) din GDPR]

În activitatea COOPE, prelucrările de date având ca temei consimțământul persoanelor vizate pot fi diverse, în funcție de activitățile concrete desfășurate și scopurile urmărite. De exemplu, prelucrarea datelor clienților (ale membrilor cooperatori), în scop de promovare (transmiterea de alerte legale/newslettere prin e-mail) se realizează pe baza consimțământului liber, specific, informat și lipsit de ambiguitate, obținut în mod legal de la clienți.

Datele cu caracter personal ale minorilor

COOPE nu solicită și nu colectează în mod intenționat date personale de la minori. În situația în care COOPE descoperă că a colectat în mod accidental date personale de la un minor, va elimina acele date în cel mai scurt timp posibil. Totuși, COOPE va putea colecta date cu caracter personal de la minori atunci când există consimţământul expres acordat în acest sens de către părinți sau reprezentanții legali.

Newslettere și email-uri

În cazul în care ne furnizați adresa dumneavoastră de e-mail (fie pentru că solicitați primirea comunicărilor și noutăților noastre, prin abonarea voluntară la newsletter, fie pentru că sunteți clientul societății noastre, sunteți în baza noastră de date ca urmare a unor corespondențe anterioare, adresa dvs. de e-mail a fost selectată dintr-o bază de date la care ați subscris ori adresa dvs. se regăsește pe site-urile publice), datele de contact pe care le oferiți vor putea fi utilizate pentru a vă trimite newsletter-uri.

Putem folosi, de asemenea, adresa dumneavoastră de e-mail pentru a vă trimite comunicări referitoare la conferințele și evenimentele pe care le organizăm (de exemplu, e-mail de confirmare atunci când vă înscrieți pentru sau vă dezabonați de la o înregistrare sau activitate specifică), precum și anumite servicii legate de anunțuri (de exemplu, anunțuri despre update-uri la Politica noastră de confidențialitate, întreruperi sau schimbări la serviciile noastre on-line sau politicile de suport tehnic sau alte modificări conexe).

Drepturile persoanelor vizate

În conformitate cu dispozițiile GDPR, beneficiați de următoarele drepturi:

A. Dreptul de acces, adică de a obține din partea COOPE o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații:
scopurile prelucrării;
categoriile de date cu caracter personal vizate;
destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate;
• acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
• existența dreptului de a solicita COOPE rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;
• existența dreptului de a depune o plângere în fața Autorității de supraveghere;
• în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate direct de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora.

B. Dreptul la rectificare, adică dreptul de a obține de la COOPE, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc;

C. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), adică dreptul de a obține din partea COOPE ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, respectiv obligația COOPE de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate, în cazul în care există unul dintre următoarele motive:
• datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
• dumneavoastră vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. a) sau cu art. 9 alin. (2) lit. a) din GDPR, și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
• dumneavoastră vă opuneți prelucrării în temeiul art. 21 alin. (1) din GDPR și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau dumneavoastră vă opuneți prelucrării în temeiul art. 21 alin. (2);
• datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
• datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine COOPE în temeiul dreptului UE, sau al dreptului intern sub incidența căruia se află societatea.

D. Dreptul la restricționarea prelucrării, atunci când:
• dumneavoastră contestați exactitatea datelor, pentru perioada în care COOPE verifică exactitatea datelor;
• prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
• COOPE nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
• dumneavoastră v-ați opus prelucrării în conformitate cu art. 21 alin. (1) GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

E. Dreptul la portabilitatea datelor, adică dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat COOPE într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea COOPE, în cazul în care: prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) sau al art. 9 alin. (2) lit. a) GDPR sau pe un contract în temeiul art. 6 alin. (1) lit. b) GDPR și prelucrarea este efectuată prin mijloace automate;

F. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice în privința dumneavoastră sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
Pentru exercitarea efectivă a acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la adresa de e-mail sca@stoica-asociatii.ro, sau la sediul COOPE: Str. Dr. Staicovici nr. 28, subsol, ap. 1A, biroul nr. 1, sector 5, București, Romania.
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Pe Site, utilizatorul este responsabil pentru toate activitățile care survin ca urmare a furnizării voluntare a numelui, e-mailului și numărului de telefon al acestuia. COOPE nu poate fi considerată responsabilă pentru erorile survenite din cauza neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea numelui, e-mailului și numărului de telefon al acestuia. Datele personale ale utilizatorului vor putea fi folosite de către COOPE și colaboratorii săi numai în scopul declarat al acestui Site. Datele personale vor putea fi însă transmise autorităților îndrituite să verifice tranzacțiile comerciale sau altor autorități în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu reglementările în vigoare.

Tehnologiile utilizate

Site-ul nu utilizează tehnologii și module de tip „cookie”, fișiere server log (nu monitorizează adresele IP sau activitatea de pe serverele dumneavoastră) și nu plasează automat informații pe calculatorul dumneavoastră (nu plasează Pixel Tags – „taguri pixel”, „GIF-uri transparente” sau alte asemenea tehnologii).

Transferul datelor cu caracter personal

COOPE nu va divulga niciodată datele dumneavoastră cu caracter personal unei societăți comerciale sau organizații terțe care intenționează să le folosească în scopuri de marketing direct, cu excepția situației în care v-ați oferit consimțământul expres și prealabil în acest sens.

Din rațiuni strict tehnice, datele dumneavoastră ar putea fi dezvăluite unor colaboratori externi care își desfășoară activitatea în domeniul IT&C (spre exemplu, unui furnizor de soluții software pentru găzduirea Site-ului, ori în vederea transmiterii de newsletter-uri din partea COOPE). În aceste cazuri ne vom asigura că partenerii menționați respectă securitatea și confidențialitatea informațiilor dumneavoastră.

Am putea dezvălui informațiile dumneavoastră personale, în cazul în care ne este solicitat acest lucru prin lege, sau în cazul în care, în opinia noastră, fundamentată pe buna-credință, o astfel de acţiune este în mod rezonabil necesară pentru a ne conforma procedurilor legale, pentru a răspunde oricăror solicitări și pretenții, sau pentru a proteja siguranța sau drepturile COOPE, ale clienților săi, ori ale publicului în general.

COOPE nu transferă datele cu caracter personal ale persoanelor vizate în afara Spațiului Economic European.

Securitatea datelor

COOPE ia toate măsurile organizatorice și tehnice necesare pentru a proteja confidențialitatea și securitatea informațiilor dumneavoastră personale colectate de pe Site, dar și din alte surse, inclusiv în cazul categoriilor speciale de date cu caracter personal și informațiilor personale colectate de la minori. Aceste eforturi includ, dar nu sunt neapărat limitate la:

• stocarea informațiilor dumneavoastră personale în medii de operare sigure, criptate, care nu sunt disponibile pentru public și care sunt accesibile numai angajaților sau contractorilor autorizați COOPE;
• utilizarea tehnologiilor de tip cloud „Microsoft OneDrive”, furnizate de o companie de renume, care îndeplinește în totalitate cerințele de conformitate și securitate reclamate de GDPR;
• verificarea identității utilizatorilor Site-ului înregistrați înainte de a putea accesa informațiile lor personale.

Cum ne puteți contacta?

Dacă aveți orice întrebări, reclamații, sau comentarii cu privire la această politică de confidențialitate sau la practicile noastre de colectare a informațiilor, vă rugăm să ne contactați la verde@cooperativadeenergie.ro sau la sediul Cooperativa de Energie: Str. Dr. Staicovici nr. 28, subsol, ap. 1A, biroul nr. 1, sector 5, București, Romania.

Drepturi de autor

© Copyright 2019 Cooperativa de Energie. Toate drepturile rezervate.

Conținutul Site-ului este protejat de legile dreptului de autor. Toate materialele (incluzând, fără limitări, toate articolele, textele, pozele, logo-urile și design-ul) conținute în acest Site sunt protejate de legile dreptului de autor și nu pot fi reproduse, distribuite, transmise sau publicate fără acordul expres scris al COOPE. Site-ul este proprietatea COOPE. Utilizatorii se obligă să nu copieze texte, porțiuni de texte sau grafică pentru folosirea acestora în scopuri comerciale.

Este strict interzisă utilizarea acestui Site în scopul distrugerii, întreruperii sau alterării lui, a conținutului sau securității acestuia, sau pentru a discredita/hărțui membrii COOPE, clienții săi și/sau serviciile oferite.

Înregistrarea la newsletter și alerte prin e-mail

Dacă utilizatorul alege să se înregistreze în scopul de a primi notificări prin alerte legale/e-mail/newsletter, COOPE va folosi datele personale pentru a livra serviciul solicitat. Dacă utilizatorul dorește să anuleze înregistrarea la alerte legale/e-mail/newsletter, COOPE îl va elimina din lista de emailuri împreună cu toate datele personale. Pentru orice întrebări sau cereri de folosire a materialelor de pe acest Site, vă rugăm să ne contactați la verde@cooperativadeenergie.ro.