Aceasta este o prezentare pe scurt a proiectelor Europene în care Cooperativa de Energie este parteneră.

ACCE – Access to Capital for Community Energy

Finanțat în parteneriat cu programul european LIFE, proiectul ACCE este dedicat avansării și extinderii schemelor comunitare de finanțare a energiei în toată Europa.
Suntem dedicați creării instrumentelor și resurselor necesare pentru a facilita accesul mai ușor la capital pentru proiectele energetice comunitare.
În proiectul ACCE sunt implicate, pe lângă Cooperativa de Energie, alte 8 cooperative de energie din Europa, iar acestea sunt:

  • REScoop.eu
  • Zelena Energetska Zadruga
  • Energie Samen
  • Bündnis Bürgerenergie
  • Energie Partagée
  • Ecopower
  • Goiener
  • Energy4All
Mai multe despre proiectul ACCE găsiți aici.

LIFE LOOP – Local Ownership Of Power

Proiectul Life Loop a fost lansat pentru a sprijini autoritățile locale, cetățenii și alte persoane să atingă noi obiective în ce privește energia verde prin noi proiecte și parteneriate.
Pentru început, Life Loop își concentrează acțiunile în trei zone importante: Zagreb, Bistrița și insula Creta.
Cooperativa de Energie este partenerul principal care sprijină Bistrița și pe cetățenii acesteia ca să investească în energie regenerabilă.
Mai multe detalii despre Proiectul Life Loop găsiți aici.

LIFE-COMET

LIFE-COMET își propune să creeze asociații ale comunităților de energie la nivel național în țările din Europa de Est și să sprijine comunitățile energetice pioniere în Grecia, Croația, România, Ungaria, Slovenia, Polonia și Estonia. 
Pe de o parte, asociațiile vor stimula colaborarea dintre părțile interesate cheie la nivel național pentru transformarea cadrului legal și pentru a ajuta la implementarea procedurilor și legislației intr-un mod favorabil pentru energia comunitară. 
Pe de altă parte, proiectul intenționează să ofere training și asistență tehnică pentru noi proiecte de energie ale cetățenilor și să faciliteze schimburile de cunoștințe si experiență în regiune. 
Proiectul va sprijini, de asemenea, replicarea asociațiilor și a instrumentelor dezvoltate în alte țări non-pilot din zonă, extinzând astfel impactul și crescând numărul inițiativelor de comunități energetice în partea estică a UE (Letonia, Lituania, Republica Cehă, Slovacia și Bulgaria). 
Consorțiul LIFE-COMET este format din 8 parteneri din 8 state membre ale UE diferite, inclusiv cooperative, ONG-uri și parteneri academici care se numără printre pionierii comunităților din statele membre vizate.